Wikia


Bestand:Lizard 001.gif

Algemene info

Echte naam: Curtis Connors
Aliassen: Lizard, Doctor Curt Connors
Nationaliteit: Amerikaanse
Herkomst of krachtbron: Veranderd door "Lizard-serum".
Affiniteit/groepsconnecties: Voorheen de Sinister Twelve en Sinister Six
Bekende relaties: Martha (vrouw), Billy (zoon)
Krachten: Dr. Curt Connors beschikt niet over superkrachten. Hij is echter wel zeer intelligent en bedreven op het gebied van genetica en herpetologie.

Als Connor’s veranderd in de Lizard neemt zijn kracht echter toe tot bovenmenselijk niveau. Ook zijn snelheid en reflexen nemen toe, tot een niveau gelijk aan dat van Spider-Man. Hij kan net als Spider-Man op muren klimmen. Door zijn dikke geschubde huid kan hij moeilijk worden verwond en de meeste wapens weerstaan. Tevens beschikt de Lizard over vergrote genezende krachten, waardoor hij snel kan genezen van verwondingen en verloren lichaamsdelen kan terug laten groeien. Zijn staart is Lizards belangrijkste wapen.

Net als alle reptielen is de Lizard koudbloedig en word dus zwakker als hij wordt blootgesteld aan een koude omgeving.

Lizard kan alle reptielen binnen een mijl afstand via telepathie bevelen geven. Lizards intelligentie varieert sterk van bruut en beestachtig gedrag tot dat van de gemiddelde mens.

Wapens en accessoires: -
Eerste optreden: Amazing Spider-Man Vol 1 #6 (Nov 1963)
Bedacht door: Stan Lee; Steve Ditko

Geschiedenis

AMS1#6 11/63: Doctor Curt Conners is in een hagedis achtig wezen veranderd. Als de Lizard wil hij dat reptielen de plaats van de mensen in de wereld overnemen. Spider-Man (Peter Parker) weet dit echter te voorkomen door Lizard een serum te geven dat hem terug veranderd in Dr Curt Conners.

Dr. Curt Connors was een getalenteerde arts die dienst deed in het leger. Hij werkte als velddokter om gewonde soldaten ter plekke te helpen. Tijdens een missie werd zijn rechterarm dusdanig verwond dat hij geamputeerd moest worden. Toen hij weer thuis was raakte Dr. Connors geobsedeerd door het vermogen van reptielen om verloren lichaamsdelen te laten teruggroeien. Hij bestudeerde de biologie van reptielen intensief, en ontwikkelde hiermee en experimenteel serum van reptielen DNA in de hoop zichzelf zo dezelfde regeneratiekrachten te geven en zijn arm terug te laten groeien. Hij testte het middel op een konijn, en met succes. Daarna gebruikte hij het op zichzelf. Connor’s arm groeide inderdaad terug, maar de bijwerkingen van het serum waren niet te overzien. Hij veranderde in een reptielachtig wezen.

De Lizard, zoals hij zichzelf nu noemde, trok al snel de aandacht van Spider-Man. Toen Spider-Man de Lizard’s ware identiteit ontdekte, gebruikte hij Dr. Connor’s aantekeningen om een tegengif te maken. Hij wist met succes Dr. Connors terug te veranderen in een mens.

Curt Connors verhuisde later naar New York. Hij betaalde Spider-Man terug door een geneesmiddel te ontwikkelen voor May Parker, die ziek was geworden na een bloedtransfusie te hebben gekregen van Peter Parker (vanwege Peter’s superkrachten). Maar al snel bleek dat Connor’s genezing maar van korte duur was. Een vast patroon volgde waarin stress of een chemische reactie Connors opnieuw in de Lizard deed veranderen, waarna Spider-Man hem bevocht en weer op een of andere manier genas. Door de veranderingen ontwikkelde Connors in zijn Lizard vorm een tweede persoonlijkheid, die iedereen op de wereld in reptielmensen wou veranderen.

Een tijdje werkte Peter Parker als leerling en assistent voor Dr. Connors op de Emprie State Universaty, hoewel Connors niet wist dat Peter Spider-Man was. Connors probeerde zijn Lizard persoonlijkheid onder controle te krijgen, wat in zekere mate lukte. Dit eindigde toen de superschurk Calypso de Lizard in haar slaaf veranderde.

De Connors familie werd opnieuw getroffen door een tragedie toen Martha en Billy, Connors vrouw en zoon, kanker bleken te hebben vanwege het jarenlang wonen vlakbij een industrielab van de Monnano Corporation in Florida. Spider-Man hielp Curt om bewijzen te verzamelen dat Monnano schuldig was aan vervuiling van de omgeving. Echter, Martha overleed aan de kanker. Billy overleefde het wel, maar werd erg verbitterd tegenover zijn vader. Dit alles leidde ertoe dat Curt wederom de Lizard werd. Na weer normaal te zijn geworden besloot Curt zichzelf in de gevangenis te doen belanden zodat hij geen gevaar meer vormde voor zijn omgeving. Hij beroofde een bank en werd gearresteerd. Zijn verblijf in de gevangenis was maar van korte duur omdat hij wederom in de Lizard werd veranderd door Norman Osborn, alias de Green Goblin, zodat hij lid kon worden van Norman’s Sinister Twelve groep. De Sinister Twelve werden verslagen door Spider-Man, de Fantastic Four en enkele Avengers.

Meer recentelijk verscheen de Lizard met een “tweelingbroer” van zichzelf. Later bleek dit niemand minder te zijn dan Curt’s zoon Billy. Beide werden gevangen en weer normaal gemaakt, maar wat de toekomstige effecten van de Lizard formule op Billy zijn is nog niet bekend.

Lizard was ook tijdelijk lid van een nieuwe versie van de Sinister Six gedurende de “Civil War” verhaallijn. Hoe hij hier bij betrokken is geraakt is nog niet bekend.

Overige: -

Niet te verwarren met: n.v.t.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki